Michał Tomanek
Prezes

 

Robert Kempa
Wiceprezes

 

Jarosław Szołtysek
Członek Zarządu, Dyrektor

 

Wojciech Piekarczyk
Członek Zarządu

 

Borys Gierka
Członek Zarządu, Instruktor

 

Grzegorz Boduszek
Szef Techniczny

 

Joanna Ozga
Kierownik Szkolenia

 

Marian Mitka
Z-ca Kier. Szkolenia

 

Zygmunt Gołąb
Instruktor

 

Renata Szostok
Asystentka Dyrektora

 

Sebastian Matyja
Instruktor

 

Marcel Kotas
Instruktor

 

Maria Skotniczny
Instruktor

 

Karol Hali
Instruktor

 

Łukasz Mierzejewski
Instruktor

 

Tadeusz Gęborski
Wyciągarkowy