Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Aeroklubu Śląskiego, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Śląskiego w celu udzielenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Aeroklubu Śląskiego zobowiązania na wykonanie robót budowalnych związanych z przebudową drogi startowej i...
Czytaj więcej

Benzyna lotnicza na EPKM znowu dostępna!

Z końcem ubiegłego roku wznowiliśmy sprzedaż benzyny lotniczej na lotnisku Katowice – Muchowiec. Aeroklub śląski, po kilkumiesięcznych staraniach otrzymał koncesję na obrót paliwami ciekłymi i tym samym dołączył do grona małych lotnisk lokalnych, na których dostępne jest paliwo...
Czytaj więcej

Nowy samolot we flocie Aeroklubu Śląskiego

Nasza flota wzbogaciła się o kolejny samolot. Od października 2017 roku naszym członkom oraz studentom dzielnie służy Tecnam P-92 Echo o znakach rejestracyjnych SP-KYB certyfikowany w klasie LSA. Kupiony przez Aeroklub Śląski samolot zastąpił (przynajmniej na razie) wysłużone...
Czytaj więcej