Maria Skotniczny

Instruktor szkolenia praktycznego

Instruktor i pilot szybowcowy z dużym doświadczeniem. W powietrzu spędziła ponad 900 godzin. Czynna zawodniczka i reprezentantka Aeroklubu Śląskiego na zawodach szybowcowych. Perfekcyjna w swoim działaniu. Nieprzeciętnie zaangażowana organizatorka życia klubowego ze szczególnym ukierunkowaniem na działalność sekcji szybowcowej.