Sprzedaż benzyny lotniczej wstrzymana!

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy Prawo energetyczne i brakiem możliwości obrotu paliwem, wstrzymaliśmy sprzedaż benzyny lotniczej do czasu opublikowania przepisów wykonawczych do zmienionej ustawy, które określą zasady na jakich będzie można kontynuować handel benzyną.