Walne Zgromadzenie Aeroklubu Śląskiego

Zarząd zwołuje w dniu 17 grudnia 2016 roku (sobota) o godzinie 09.00 w pierwszym terminie, o godzinie 09.30 w drugim terminie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Śląskiego w Katowicach.

Zgromadzenie odbędzie się w restauracji ODLOT przy ulicy Lotnisko 1 w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
 7. Przedstawienie planu działalności na 2017 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 10. Przedstawienie przez Zarząd projektu nowego Statutu Aeroklubu Śląskiego.
 11. Przedstawienie spraw zgłoszonych przez członków do Walnego Zgromadzenia.
 12. Dyskusja.
 13. Głosowanie uchwały nad przyjęciem sprawozdania Zarządu.
 14. Głosowanie uchwały nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 15. Głosowanie uchwały nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 16. Głosowanie uchwały nad przyjęciem nowego Statutu Aeroklubu Śląskiego.
 17. Głosowanie uchwały potwierdzającej zgodę Walnego Zgromadzenia na pozyskanie środków na rozwój infrastruktury lotniska ze zbycia wcześniej wyznaczonych działek.
 18. Głosowanie innych uchwał zgłoszonych przez członków Aeroklubu Śląskiego pod obrady Walnego Zgromadzenia.

 Projekt Statutu Aeroklubu Śląskiego.