Licencja pilota szybowcowego

Szkolenie podstawowe do SPL
6 466,75 PLN
 • 4,5 godziny lotów
 • 50 lotów z instruktorem
 • 5 lotów samodzielnych

Licencja pilota samolotowego

Pilot rekreacyjny - LAPL(A)
28 915,00 PLN
 • 90 lotów (lądowań)
 • 24 godziny z instruktorem
 • 6 godzin lotów samodzielnych

Licencja pilota samolotowego

Pilot turystyczny - PPL(A)
42 410,00 PLN
 • 125 lotów (lądowań)
 • 34 godziny z instruktorem
 • 11 godzin lotów samodzielnych

VFR noc

Szkolenie w lotach nocnych
7317,50 PLN
 • 5 godzin teorii
 • 5 godzin lotów

Budowanie nalotu

Cessna 150, PS-28 Cruiser, Tecnam P92
742,50 PLN
 • Cena za godzinę lotu

SEPL(A)

Wznawianie uprawnień
 • Indywidualna wycena

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
+48 32 2561053

Jesteś uczniem
TECHNIKUM LOTNICZEGO
albo studentem
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ?
ZAPYTAJ nas o dodatkowy rabat na szkolenie

Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji pilota szybowcowego – SPL oraz licencji pilota samolotowego PPL(A) i LAPL(A). w oparciu o certyfikat organizacji szkolenia lotniczego (ATO). 

Aktualnie rozszerzamy naszą działalność o szkolenie do licencji pilita samolotowego zawodowego CPL(A) oraz instruktorów samolotowych i szybowcowych.

Flota Aeroklubu Śląskiego składa się z 8 samolotów i 7 szybowców. Nasze statki powietrzne są zarządzane i obsługiwane przez własną, certyfikowaną Organizację Kompleksowego Zarządzania Ciągła Zdatnością (CAO), dzięki czemu zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i spełniamy surowe wymogi Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Nasza działalność jest kilka razy w roku audytowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2015 roku, jako jedna z nielicznych organizacji, przeszliśmy bez uwag audyt europejskiego nazdzoru bezpieczenstwa lotniczego  (EASA).

W 2023 roku:

Lata u nas 148 pilotów
Wylataliśmy już 1790 godzin
Wykonaliśmy 6350 lądowań

Nasze najbliższe kursy

Kliknij i zobacz harmonogram zajęć. Jeśli Ci nie odpowiadają terminy, zadzwoń i umów się na kurs indywidualny:

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w każdy wtorek i czwartek od godziny 17 do 20.
Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w każdy wtorek i czwartek od godziny 17 do 20.

Szkolenie praktyczne rozpoczynamy niezwłocznie po zakończeniu części teoretycznej szkolenia. Na loty szkolne umawiamy się indywidualnie z instruktorem za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego.

Wyślij swoje zgłoszenie na kurs już teraz a skontaktujemy się z Tobą aby omówić szczegóły

Jestem zainteresowany(a) szkoleniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@aeroklub.katowce.pl, pod numerem telefonu 32 2561053 lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie informacji i rekrutacji na szkolenia lotnicze.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; 4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywany podmiotom trzecim. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.