Licencja pilota samolotowego

Pilot rekreacyjny - LAPL(A)
od 16764,23 zł netto
 • 90 lotów (lądowań)
 • 24 godziny z instruktorem
 • 6 godzin lotów samodzielnych
Najtańsze

Licencja pilota samolotowego

Pilot turystyczny- PPL(A)
od 27193,82 zł netto
 • 125 lotów (lądowań)
 • 34 godziny z instruktorem
 • 11 godzin lotów samodzielnych
Popularne

Licencja pilota szybowcowego

Pilot szybowcowy - SPL
od 8215,12 zł netto
 • 14,5 godziny lotów
 • 60 lotów z instruktorem
 • 20 lotów samodzielnych

LAPL(A) to licencja pilota samolotowego, która uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych (nie zarobkowych) na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej wadze startowej do 2000 kg.

Jakie są wymagania:

 • ukończone przed rozpoczęciem szkolenia 16 lat,
 • w chwili ubiegania się o wydanie licencji ukończone 17 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lotniczo-lekarskim.

Jak wygląda proces szkolenia:

 • na początek 100 godzin szkolenia teoretycznego do licencji PPL(A), realizowanego stacjonarnie w grupie lub indywidualnie; możliwe jest również szkolenie e-learningowe realizowane „na odległość” przez firmę zewnętrzną,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej szkolenia i uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego,
 • przystąpienie do szkolenia praktycznego – wybór samolotu do szkolenia, odpowiadającego Ci pakietu kwotowego i przydzielenie instruktora szkolenia praktycznego,
 • szkolenie praktyczne na wybranym typie samolotu – minimum 30 godzin lotu, w tym minimum 24 godziny z instruktorem i 6 godzin samodzielnie; w trakcie szkolenia wykonasz co najmniej 90 lądowań,
 • w trakcie trwającego  szkolenia praktycznego (lub przed jego rozpoczęciem – jak kto woli) należy zdać egzamin teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego z 9 przedmiotów,
 • po odbyciu wymaganych Programem szkolenia lotów i nabyciu wystarczających umiejętności by zostać pilotem, zdajesz egzamin praktyczny u egzaminatora ULC i uzyskujesz licencję LAPL(A).

Klika uwag praktycznych o procesie szkolenia:

 • możliwe jest szkolenie w tzw systemie równoległym, polegającym na równoczesnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym – o szczegóły zapytaj w naszym ośrodku,
 • egzamin państwowy teoretyczny odbywa się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, natomiast egzamin praktyczny można zdawać na samolocie na którym odbywało się szkolenie u egzaminatora państwowego zarekomendowanego przez nasz ośrodek.

Na jakich samolotach szkolimy:

 • Tecnam P92-JS,
 • Cessna 172S,
 • Cessna F150L – do budowania nalotu.

Ograniczenia oraz uprawnienia wynikające z licencji:

 • Licencja LAPL(A) uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych według przepisów VFR dzień na samolocie jednosilnikowym tłokowym, którego ilość miejsc na pokładzie jest nie większa niż 4, a dopuszczalna masa startowa nie przekracza 2000 kg;
 • samolot musi spełniać wymagania EASA i być zarejestrowany w UE;
 • pilot może wykonywać loty międzynarodowe, ale tylko w przestrzeni państw UE, pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej operacyjnym (ICAO 4) lub wyższy;
 • pilotowi z licencją LAPL(A) wolno przewozić nieodpłatnie pasażerów dopiero wtedy, gdy wykona samodzielnie minimum 10 godzin lotów jako dowódca statku powietrznego od momentu uzyskania licencji LAPL(A);
 • w celu uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR wymagane jest wpierw ukończenie minimum 5 godzin szkolenia w symulowanych warunkach IMC według programu szkolenia do licencji PPL(A) oraz minimum 5 godzin szkolenia praktycznego (zalecane 10 godzin) według programu VFR noc.

LAPL(A) i co dalej?

Posiadając licencję LAPL(A) można ubiegać się o wydanie licencji PPL(A), jeżeli zaliczy się co najmniej 15 godzin lotu po uzyskaniu licencji LAPL(A), z czego 10 godzin w zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego, obejmujące 4 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 2 godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Ile kosztuje szkolenie do LAPL(A)?

 • Kurs teoretyczny – od 1.463,42 zł + VAT
 • Szkolenie praktyczne, w zależności od typu samolotu i wariantu płatności – od 16.764,23 zł + VAT
Licencja PPL(A) uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 5700 kg. Program szkolenia obejmuje 100 godzin teorii oraz 45 godzin lotów.

Jakie są wymagania:

 • ukończone przed rozpoczęciem szkolenia 16 lat,
 • w chwili ubiegania się o wydanie licencji ukończone 17 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lotniczo-lekarskim.

Jak wygląda proces szkolenia:

 • na początek 100 godzin szkolenia teoretycznego do licencji PPL(A), realizowanego stacjonarnie w grupie lub indywidualnie; możliwe jest również szkolenie e-learningowe realizowane „na odległość” przez firmę zewnętrzną,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej szkolenia i uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego,
 • przystąpienie do szkolenia praktycznego – wybór samolotu do szkolenia, odpowiadającego Ci pakietu kwotowego i przydzielenie instruktora szkolenia praktycznego,
 • szkolenie praktyczne na wybranym typie samolotu – minimum 45 godzin lotu, w tym minimum 34 godziny z instruktorem i 11 godzin samodzielnie; w trakcie szkolenia wykonasz co najmniej 125 lądowań,
 • w trakcie trwającego  szkolenia praktycznego (lub przed jego rozpoczęciem – jak kto woli) należy zdać egzamin teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego z 9 przedmiotów,
 • po odbyciu wymaganych Programem szkolenia lotów i nabyciu wystarczających umiejętności by zostać pilotem, zdajesz egzamin praktyczny u egzaminatora ULC i uzyskujesz licencję PPL(A).

Klika uwag praktycznych o procesie szkolenia:

 • możliwe jest szkolenie w tzw systemie równoległym, polegającym na równoczesnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym – o szczegóły zapytaj w naszym ośrodku,
 • egzamin państwowy teoretyczny odbywa się w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, natomiast egzamin praktyczny można zdawać na samolocie na którym odbywało się szkolenie u egzaminatora państwowego zarekomendowanego przez nasz ośrodek.

Na jakich samolotach szkolimy:

 • Tecnam P92-JS,
 • Cessna 172S,
 • Cessna F150L – do budowania nalotu.

Ograniczenia oraz uprawnienia wynikające z licencji:

 • Licencja PPL(A) uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych według przepisów VFR dzień na samolocie jednosilnikowym tłokowym, którego dopuszczalna masa startowa nie przekracza 5700 kg;
 • pilot może wykonywać loty międzynarodowe,  pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej operacyjnym (ICAO 4) lub wyższy;
 • pilot może wykonywac loty niekomercyjne lub szkoleniowe,  jako instruktor samolotowy, jeśli posiada ważne uprawnienie FI(A)R wpisane do licencji;
 • w celu uzyskania uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR wymagane jest wpierw ukończenie minimum 5 godzin szkolenia w symulowanych warunkach IMC według programu szkolenia do licencji PPL(A) oraz minimum 5 godzin szkolenia praktycznego (zalecane 10 godzin) według programu VFR noc.

PPL(A) i co dalej?

Pilot z licencją PPL(A) po uzyskaniu odpowiedniego nalotu oraz zaliczeniu dodatkowego szkolenia, może rozszerzyć swoją licencję o dalsze uprawnienia, t.j. uprawnienie do wykonywania lotów według przyrządów IR, uprawnienie instruktora samolotowego z ograniczeniem FI(A)R oraz uprawnienie do wykonywania lotów na samolocie wielosilnikowym ME, jak również przeszkolić się na bardziej skomplikowany typ samolotu wymagający TR (type rating)

Ile kosztuje szkolenie do PPL(A)?

 • Kurs teoretyczny – od 1463,42 zł + VAT
 • Szkolenie praktyczne, w zależności od typu samolotu i wariantu płatności – od 27.193,82 zł + VAT

Licencja pilota szybowcowego uprawnia do samodzielnego wykonywania lotów szybowcami oraz szybowcami z napędem (po dodatkowym przeszkoleniu).

Jakie są wymagania:

 • ukończone przed rozpoczęciem szkolenia 16 lat,
 • w chwili ubiegania się o wydanie licencji ukończone 17 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lotniczo-lekarskim.

Jak wygląda proces szkolenia:

 • najpierw 60 godzin zajęć na kursie teoretycznym stacjonarnym, organizowanym w kilkuosobowych grupach,
 • w ciągu roku organizujemy jeden lub dwa takie kursy, z czego pierwszy zawsze rozpoczyna się w lutym,
 • po zakończeniu kursu teoretycznego – egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego,
 • kolejnym krokiem jest szkolenie praktyczne, które w naszym ośrodku odbywa się na dwumiejscowych szybowcach typu SZD-50-3 Puchacz startujących za wyciągarką,
 • szkolenie praktyczne do uzyskania licencji pilota trwa od 3 miesięcy do roku,
 • w trakcie szkolenia do licencji wykonuje się około 15 godzin lotu (80 lotów), z czego 10 godzin z instruktorem i 5 godzin samodzielnie.

Ile kosztuje szkolenie do SPL?

 • Kurs teoretyczny – od 1.219,51 zł + VAT
 • Szkolenie praktyczne, w zależności od wybranego wariantu płatności – od  8.215,12 zł + VAT

Świadectwo kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego  upoważnia do samodzielnego wykonywania lotów na statkach powietrznych o maksymalnej masie startowej do 495 kg. Jest to najtańsza z możliwych opcji, zarówno pod względem kosztów szkolenia jak i wynajmu samolotu.

Jakie są wymagania:

 • ukończone przed rozpoczęciem szkolenia 16 lat,
 • w chwili ubiegania się o wydanie licencji ukończone 17 lat,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lotniczo-lekarskim.

Jak wygląda proces szkolenia:

 • na początek 60 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego stacjonarnie w grupie lub indywidualnie; możliwe jest również szkolenie e-learningowe realizowane „na odległość” przez firmę zewnętrzną,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej szkolenia i uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego,
 • przystąpienie do szkolenia praktycznego – wybór odpowiadającego Ci pakietu kwotowego i przydzielenie instruktora szkolenia praktycznego,
 • szkolenie praktyczne  – minimum 30 godzin lotu, w tym minimum 20 godzin z instruktorem i 10 godzin samodzielnie; w trakcie szkolenia wykonasz co najmniej 90 lądowań,
 • po odbyciu wymaganych Programem szkolenia lotów i nabyciu wystarczających umiejętności by zostać pilotem, zdajesz egzamin teoretyczny i praktyczny u egzaminatora ULC i uzyskujesz świadectwo kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego.

Klika uwag praktycznych o procesie szkolenia:

 • możliwe jest szkolenie w tzw systemie równoległym, polegającym na równoczesnym szkoleniu teoretycznym i praktycznym – o szczegóły zapytaj w naszym ośrodku,

Na jakich samolotach szkolimy:

 • Szkolenie prowadzimy na samolotach klienta.

Co nam daje UAP:

Otrzymane uprawnienie do pilotowania samolotu ultralekkiego ważne jest na 5 lat i przedłuża się je na podstawie sprawdzenia wiedzy i umiejętności przez instruktora w ośrodku szkolenia. Podstawowe uprawnienie pozwala na loty w dzień, w przestrzeni niekontrolowanej, tj. poza okolicami lotnisk komunikacyjnych. Na podstawie dodatkowych szkoleń specjalistycznych można uzyskać uprawnienia do lotów nocnych oraz lotów w przestrzeni kontrolowanej. Ponadto w momencie zdobycia 100 godzin nalotu dowódczego na samolotach ultralekkich, pilot może świadczyć odpłatnie usługi lotnicze takie jak hole szybowców, bannerów reklamowych, loty fotograficzne lub patrolowe.

Ile kosztuje szkolenie do UAP?

Zadzwoń.

UPRT ADVANCED (Upset Prevention and Recovery Training) – szkolenie niezbędne do rozpoczęcia pierwszego szkolenia na typ samolotu w załodze wieloosobowej – TYPE RATING, bądź szkolenia na samolot typu COMPLEX. Szkolenie polecamy również kandydatom ubiegającym się o licencję pilota zawodowego CPL(A) i uprawnienie FI(A).

Jakie są wymagania:

 • co najmniej ważna licencja pilota samolotowego PPL(A) oraz ważne uprawnienie SEP(L),
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji – zgodnie z MED.A.030,
 • dokument określający kwalifikacje i praktykę lotniczą (np. Książka Pilota).

Jak wygląda proces szkolenia:

 • Kurs teoretyczny (5 godzin lekcyjnych) z zakresu: aerodynamika i zasady lotu, czynniki oraz przyczyny sprawcze sytuacji krytycznych, przegląd wypadków i incydentów dotyczących sytuacji krytycznych, świadomość przeciążenia, zarządzanie energią, zarządzanie ścieżką lotu, rozpoznanie sytuacji niebezpiecznych, techniki zapobiegania i wyprowadzania z sytuacji krytycznych, niesprawność systemów, czynnik ludzki.
 • Szkolenie praktyczne (10 lotów): Wyprowadzanie z sytuacji krytycznej z położenia ‘nos wysoko’ przy różnych kątach przechylenia, wyprowadzanie z sytuacji krytycznej z położenia ‘nos nisko’ przy różnych kątach przechylenia, wyprowadzanie ze spirali nurkującej, wyprowadzanie ze zdarzenia związanego z przeciągnięciem, wyprowadzanie z korkociągu,
 • Loty doskonalące.

Klika uwag praktycznych o szkoleniu:

 • szkolenie jest niezbędne do rozpoczęcia pierwszego szkolenia na typ samolotu w załodze wieloosobowej – TYPE RATING, bądź szkolenia na samolot typu COMPLEX.
 • do szkolenia zapraszamy także pilotów, którzy nie mają obowiązku jego odbycia a chcieliby udoskonalić swoje umiejętności,
 • szkolenie realizujemy we współpracy z Firebirds Flight Academy DTO-2.

Na jakich samolotach szkolimy:

 • ESTRA 330LC,

Ile kosztuje szkolenie do UPRT?

 • Całość szkolenia obejmująca 5 godzin teorii i 10 lotów – 13.500,00 zł

Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji pilota szybowcowego – SPL oraz licencji pilota samolotowego PPL(A) i LAPL(A). w oparciu o certyfikat organizacji szkolenia lotniczego (ATO). Szkolimy również pilotów samolotów ultralekkich do świadectwa kwalifikacji (UAP) jako organizacja wpisana do rejestru podmiotów szkolących prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Aktualnie rozszerzamy naszą działalność o szkolenie pilotów balonowych oraz instruktorów samolotowych.

Flota Aeroklubu Śląskiego składa się z 6 samolotów, 7 szybowców i jednego balonu na ogrzane powietrze. Statki powietrzne używane w procesie szkolenia są zarządzane i obsługiwane przez własną, certyfikowaną Organizację Zarządzania Ciągła Zdatnością (CAMO) oraz własną certyfikowaną Organizację Obsługową (AMO), dzięki czemu zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i spełniamy surowe wymogi Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Nasza działalność jest kilka razy w roku audytowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2015 roku, jako jedna z nielicznych organizacji, przeszliśmy bez uwag audyt nadzoru europejskiego (EASA).

W ostatnim roku:
Latało u nas 138 pilotów
Wylataliśmy 1877 godzin
Wykonaliśmy 6140 lądowań

Szkolenie do licencji pilota samolotowego

wtorek, 17.12.2020 godz. 17:00
Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) i rekreacyjnego LAPL(A).

Szkolenie do licencji pilota samolotowego

Szkolenie teoretyczne stacjonarne. Zajęcia popołudniami dwa razy w tygodniu.

Szkolenie do licencji pilota samolotowego

wtorek, 13.01.2021 godz. 17:00
Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) i rekreacyjnego LAPL(A).

Szkolenie do licencji pilota samolotowego

Szkolenie teoretyczne stacjonarne. Zajęcia popołudniami dwa razy w tygodniu.

Wyślij swoje zgłoszenie na kurs

Jestem zainteresowany(a) szkoleniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@aeroklub.katowce.pl, pod numerem telefonu 32 2561053 lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie informacji i rekrutacji na szkolenia lotnicze.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; 4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywany podmiotom trzecim. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.