Licencja pilota szybowcowego

Pilot szybowcowy - SPL
ZADZWOŃ w sprawie ceny
  • 14,5 godziny lotów
  • 60 lotów z instruktorem
  • 20 lotów samodzielnych

Licencja pilota samolotowego

Pilot rekreacyjny - LAPL(A)
ZADZWOŃ w sprawie ceny
  • 90 lotów (lądowań)
  • 24 godziny z instruktorem
  • 6 godzin lotów samodzielnych

Licencja pilota samolotowego

Pilot turystyczny - PPL(A)
ZADZWOŃ w sprawie ceny
  • 125 lotów (lądowań)
  • 34 godziny z instruktorem
  • 11 godzin lotów samodzielnych

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
+48 32 2561053

Jesteś uczniem
TECHNIKUM LOTNICZEGO
albo studentem
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ?
ZAPYTAJ nas o dodatkowy rabat na szkolenie do 50%

Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji pilota szybowcowego – SPL oraz licencji pilota samolotowego PPL(A) i LAPL(A). w oparciu o certyfikat organizacji szkolenia lotniczego (ATO). 

Aktualnie rozszerzamy naszą działalność o szkolenie do licencji pilita samolotowego zawodowego CPL(A) oraz instruktorów samolotowych i szybowcowych.

Flota Aeroklubu Śląskiego składa się z 8 samolotów i 7 szybowców. Nasze statki powietrzne są zarządzane i obsługiwane przez własną, certyfikowaną Organizację Kompleksowego Zarządzania Ciągła Zdatnością (CAO), dzięki czemu zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i spełniamy surowe wymogi Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Nasza działalność jest kilka razy w roku audytowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2015 roku, jako jedna z nielicznych organizacji, przeszliśmy bez uwag audyt europejskiego nazdzoru bezpieczenstwa lotniczego  (EASA).

W 2022 roku:

Lata u nas 146 pilotów
Wylataliśmy już 1950 godzin
Wykonaliśmy 6400 lądowań

W 2021 roku:

Latało u nas 145 pilotów
Wylataliśmy 2150 godzin
Wykonaliśmy 7200 lądowań

Wyślij swoje zgłoszenie na kurs już teraz a skontaktujemy się z Tobą aby omówić szczegóły

Jestem zainteresowany(a) szkoleniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@aeroklub.katowce.pl, pod numerem telefonu 32 2561053 lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie informacji i rekrutacji na szkolenia lotnicze.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; 4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywany podmiotom trzecim. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.