Licencja pilota samolotowego

Pilot rekreacyjny - LAPL(A)
od 19728,23 zł netto
  • 90 lotów (lądowań)
  • 24 godziny z instruktorem
  • 6 godzin lotów samodzielnych
Najtańsze

Licencja pilota samolotowego

Pilot turystyczny- PPL(A)
od 28864,53 zł netto
  • 125 lotów (lądowań)
  • 34 godziny z instruktorem
  • 11 godzin lotów samodzielnych
Popularne

Licencja pilota szybowcowego

Pilot szybowcowy - SPL
od 8567,93 zł netto
  • 14,5 godziny lotów
  • 60 lotów z instruktorem
  • 20 lotów samodzielnych

Prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne do licencji pilota szybowcowego – SPL oraz licencji pilota samolotowego PPL(A) i LAPL(A). w oparciu o certyfikat organizacji szkolenia lotniczego (ATO). Szkolimy również pilotów samolotów ultralekkich do świadectwa kwalifikacji (UAP) jako organizacja wpisana do rejestru podmiotów szkolących prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Aktualnie rozszerzamy naszą działalność o szkolenie pilotów balonowych oraz instruktorów samolotowych.

Flota Aeroklubu Śląskiego składa się z 6 samolotów, 7 szybowców i jednego balonu na ogrzane powietrze. Statki powietrzne używane w procesie szkolenia są zarządzane i obsługiwane przez własną, certyfikowaną Organizację Zarządzania Ciągła Zdatnością (CAMO) oraz własną certyfikowaną Organizację Obsługową (AMO), dzięki czemu zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i spełniamy surowe wymogi Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Nasza działalność jest kilka razy w roku audytowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2015 roku, jako jedna z nielicznych organizacji, przeszliśmy bez uwag audyt nadzoru europejskiego (EASA).

W ostatnim roku:
Latało u nas 138 pilotów
Wylataliśmy 1877 godzin
Wykonaliśmy 6140 lądowań

Szkolenie do licencji pilota samolotowego

środa, 16.12.2021 godz. 17:00
Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) i rekreacyjnego LAPL(A).

Szkolenie do licencji pilota samolotowego

Szkolenie teoretyczne stacjonarne. Zajęcia popołudniami dwa razy w tygodniu.

Wyślij swoje zgłoszenie na kurs

Jestem zainteresowany(a) szkoleniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@aeroklub.katowce.pl, pod numerem telefonu 32 2561053 lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie informacji i rekrutacji na szkolenia lotnicze.


W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; 4) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, o którym mowa powyżej albo do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywany podmiotom trzecim. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.