Członkowie naszego stowarzyszenia mają możliwość korzystania z bogatej infrastruktury lotniska oraz sprzętu lotniczego.

Jako licencjonowany klub sportowy i członek Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego umożliwiamy naszym pilotom oraz modelarzom szkolenie i trening sportowy. 

Działalność statutową prowadzimy w trzech głównych obszarach:

SPORT LOTNICZY

Posiadamy licencję klubu sportowego w dyscyplinach: modelarstwo lotnicze, sport szybowcowy, sport balonowy, sport samolotowy i akrobacja lotnicze, wydaną przez Polski Związek Sportu Lotniczego (Aeroklub Polski).

Jesteśmy wieczystym użytkownikiem lotniska Katowice – Muchowiec oraz właścicielem infrastruktury lotniska. Wykonujemy zadania zarządzającego lotniskiem w imieniu Aeroklubu Polskiego.

Jesteśmy organizatorem Śląskiego AirShow, cyklicznej imprezy odbywającej się od kliku lat na lotnisku w Katowicach. Ponadto współorganizujemy i udostępniamy lotnisko na imprezy masowe oraz firmowe.

członków zrzesza aktualnie Aeroklub Śląski.
Dołącz do nas!

CO DAJE CZŁONKOSTWO?

UŻYTKOWNICY LOTNISKA

  • niższe opłaty za korzystanie z lotniska
  • dostęp do infrastruktury lotniska poza godzinami otwarcia
  • rabat na paliwo i usługi lotniskowe
  • udział w programach lojalnościowych dla członków
  • udział w lotniczych zawodach sportowych

PILOCI

  • tańsze użytkowanie samolotów i szybowców (po kosztach)
  • dostęp do infrastruktury lotniska poza godzinami otwarcia
  • udział w bezpłatnych szkoleniach i seminariach
  • programy rabatowe i lojalnościowe dla członków
  • udział w lotniczych zawodach sportowych

Jak zostać członkiem?

Członkiem Aeroklubu Śląskiego może być osoba fizyczna, która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

Członkowie dzielą się na członków kandydatów, członków rzeczywistych, członków wspierających i członków honorowych.

Członek kandydat

Członkiem kandydatem może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w powyżej a także małoletni w wieku ukończonych 16 lat. Członkiem kandydatem może zostać, na okres próby, osoba, która zamierza realizować czynnie cele statutowe Aeroklubu i chciałaby zostać członkiem rzeczywistym Aeroklubu.  Okres próby wynosi od 12 do 24 miesięcy. Członkostwo kandydata po okresie próby może zostać zmienione na rzeczywiste, na podstawie wniosku o zmianę członkostwa na rzeczywiste i decyzji Zarządu Aeroklubu. Członek kandydat ma te same prawa i obowiązki co członek rzeczywisty, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członek rzeczywisty

Członkiem rzeczywistym może być osoba, która będąc członkiem kandydatem, przez co najmniej 12 miesięcy, czynnie realizowała cele statutowe Aeroklubu oraz przedstawiła pisemną rekomendację co najmniej trzech członków rzeczywistych aeroklubu odnośnie przyznania jej statusu członka rzeczywistego.

Członek honorowy

Członkiem honorowym może być osoba, która jest szczególnie zasłużona dla rozwoju Aeroklubu, lotnictwa lub sportu lotniczego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Aeroklubu. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, za wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba, która popiera działalność Aeroklubu i deklaruje świadczenia na jego rzecz. Członek wspierający ma obowiązek propagować cele statutowe Aeroklubu oraz wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń. Członek wspierający ma ponadto wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Aby zostać przyjętym w poczet członków, zapoznaj się ze Statutem Aeroklubu Śląskiego, wypełnij podanie o przyjęcie, wpłać wpisowe i złóż podanie wraz ze zdjęciem i dowodem wpłaty w biurze Aeroklubu Śląskiego. Dokumenty zostaną przekazane Zarządowi, który rozpatrzy je na najbliższym swoim posiedzeniu.